Inspirujeme
ke změně

Jak je to se zveřejňovací povinností spolků?

Zdeněk Morávek 7. 9. 2015 Fundraising 3 minut

Má spolek povinnost zveřejňovat každoročně výsledky hospodaření ve sbírce listin? Jaké má případně další zveřejňovací povinnosti, jak je sankcionováno jejich porušení a komu se porušení této povinnosti oznamuje?

Má spolek povinnost zveřejňovat každoročně výsledky hospodaření ve sbírce listin? Jaké má případně další zveřejňovací povinnosti, jak je sankcionováno jejich porušení a komu se porušení této povinnosti oznamuje?

Odpověď:

Jak vyplývá z § 21a odst. 1 zákona o účetnictví, z účetních jednotek jsou povinny účetní závěrku i výroční zprávu, vyžaduje-li její vyhotovení zákon o účetnictví nebo zvláštní právní předpis, zveřejnit ty účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. Účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku v rozsahu, v jakém jimi byla sestavena. Lze tak konstatovat, že aby měl spolek povinnost zveřejňovat účetní závěrku ve sbírce listin, musel by se buď zapisovat do obchodního rejstříku, nebo by mu tuto povinnost musel ukládat zvláštní právní předpis.

Dále je určitě vhodné zkoumat zákon o veřejných rejstřících. Úprava § 66 tohoto zákona vymezuje obsah Sbírky listin a z této úpravy, mimo jiné, vyplývá, že sbírka listin obsahuje také výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, nejsou-li součástí výroční zprávy, stanoví-li povinnost jejich uložení do sbírky listin zákon upravující účetnictví osob. Opět se tedy vracíme zpátky k zákonu o účetnictví a jeho podmínkám zveřejnění, jak je uvedeno výše. Ovšem ze zákona o veřejných rejstřících vyplývá, že je rozlišován samostatnou úpravou jak obchodní rejstřík (§ 42 až 51 tohoto zákona), tak spolkový rejstřík (§ 26 až 30 tohoto zákona), do kterého se zapisují spolky a pobočné spolky. Pokud tedy zákon o účetnictví hovoří o účetních jednotkách zapisovaných do obchodního rejstříku, evidentně se nemůže jednat o účetní jednotky zapisované do rejstříku spolkového, který je rejstříkem odlišným.

Zároveň lze uzavřít, že povinnost zveřejnění účetní závěrky spolkům neukládá ani NOZ, lze tak konstatovat, že spolky povinnost zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin nemají.

Co se týká dalších zveřejňovacích povinností, je možné vyjít opět ze zákona o veřejných rejstřících, resp. z úpravy sbírky listin. Z této úpravy vyplývá, že zveřejňovat je nutné hned několik dokumentů – dočtete se o nich v celém článku.
wk 

Autor článku

Zdeněk Morávek

Spolupracovník Wolters Kluwer ČR, a. s.

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.