Inspirujeme
ke změně

Dobrovolnictví korporátní optikou

Michaela Chaloupková 15. 12. 2015 Fundraising 7 minut

Vedle nárazových akcí pro zaměstnance se v oblasti firemního dobrovolnictví objevují také odlišné cesty. CSR Leader Skupiny ČEZ Michaela Chaloupková říká, že firemní dobrovolnictví se má odvíjet především od potřeby neziskovky a na straně firmy i zaměstnanců musí zůstat dobrovolné.

Vedle nárazových akcí pro zaměstnance se v oblasti firemního dobrovolnictví objevují také odlišné cesty. CSR Leader Skupiny ČEZ Michaela Chaloupková říká, že firemní dobrovolnictví se má odvíjet především od potřeby neziskovky a na straně firmy i zaměstnanců musí zůstat dobrovolné.

Michaela Chaloupková představuje odlišný přístup k firemnímu dobrovolnictví. Foto: Skupina ČEZ

Jak moc se do toho chceme opřít?

Firemní dobrovolnictví se liší případ od případu v závislosti na prioritách neziskové organizace a kreativitě zúčastněných vymyslet možné aktivity. Již ověřeným přístupem, který můžeme v současné firemní praxi k zapojování zaměstnanců do firemní filantropie vysledovat, je systematické propojování s neziskovkami a hledání způsobů, jak zaměstnance firmy do jejich činnosti alespoň na čas zapojit.

Kvůli snadnějšímu sdílení, šíření či koordinaci CSR aktivit vznikají různá dobrovolnická centra či platformy. Největší odbornou platformou je Byznys pro společnost. Zúčastněné firmy, respektive jejich manažeři, se mohou setkávat s odborníky, kteří se problematikou dlouhodobě zabývají. Mohou tak sdílet informace i zkušenosti a společně s přizvanými neziskovými organizacemi vypracovávat konkrétní návrhy, jak neziskovému sektoru pomáhat.

Některé společnosti omezují svou filantropii na účast v Mezinárodních dnech firemního dobrovolnictví a nad rámec těchto dvou dnů v roce už se nepouštějí. Jsou však také firmy, které tvoří nebo podporují promyšlené programy, a některé proplácejí zaměstnancům i dva dny práce ve prospěch veřejně prospěšných organizací. Ve Skupině ČEZ tradičně využíváme tzv. celofiremní hromadné i individuální dny, což prakticky znamená další pracovní den, během kterého mají zaměstnanci možnost pomáhat, aniž by ztráceli nárok na mzdu. Zároveň u nás roste obliba týmové spolupráce, kdy se zaměstnanci spontánně rozhodnou pomáhat společně jako formou teambuildingu.

Firemní dobrovolnické dny ve Skupině ČEZ probíhají v regionálních etapách, každý si může vybrat ze dvou termínů dle svých časových možností. Snažíme se nabídnout zaměstnancům akce v blízkosti pracoviště, což je sice organizačně náročnější, ale pro propojení místních neziskových organizací a zaměstnanců, žijících v lokalitě, mnohem přínosnější.

Vedle jednorázových akcí mají taktéž firmy šanci vytvořit si celoroční program aktivit, což je také případ Skupiny ČEZ. Takový program stojí na mnohem pevnějších základech, protože na něm spolupracujeme s platformou Byznys pro společnost i neziskovkami kontinuálně a udržujeme s nimi živý kontakt. Od samého počátku, kdy u nás kolegyně Simona Kaňoková (Expert CSR Skupiny ČEZ, pozn. red.) dobrovolnictví zaváděla, nechceme stavět na tom, že z firmy vyběhne na jeden den 80 lidí pracovat do lesa - samozřejmě je to obdivuhodné, nicméně pokud se po zbytek roku nic neděje, nemá to pro rozšiřování spolupráce byznysové a neziskové sféry valný význam. Nám jde o dlouhodobou a kontinuální průběžnou spolupráci.

Program firemního dobrovolnictví „Čas pro dobrou věc“ organizuje Skupina ČEZ od roku 2008 a mezi zaměstnanci se těší stále větší oblibě. Uprostřed je Aleš Kubík, ředitel Zákaznických služeb Skupiny ČEZ, který letos jako dobrovolník pomáhal podruhé. Foto: Skupina ČEZ

Pomoc jako reakce

Poslední dobou se v českých i zahraničních médiích hodně mluví o tom, že zaměstnanci se dobrovolnictvím učí soft skills, tedy, že se jedná o náhradu za vzdělávání. Považuji to za vedlejší pozitivní efekt, ale rozhodně ne za cíl zapojování zaměstnanců do dobrovolnických aktivit. Vnímáme to spíše jako přirozenou formu týmového spojení lidí, kteří o něco mají společný zájem.

V každém případě základem pro dobrovolnictví by měla být potřeba neziskovky. Ta ji musí umět popsat a zvládnout také spolupráci s dobrovolníky. Je podstatné, aby dobrovolníky vždy důkladně seznámila se svým posláním a na základě toho jí poté mohl dobrovolník vyhovět svým časem. To je naprosto nezbytné a nikdy to nesmí být naopak. Firemní dobrovolnictví neslouží pro pobavení a oddych zaměstnanců od „skutečné práce“.

Zásadní je, aby byla celá činnost pro všechny zúčastněné dobrovolná. A to jednak ze strany neziskovky – ta si dle svého uvážení řekne, zda vůbec dobrovolnou práci potřebuje. Dobrovolnost je i na straně firmy – ta bude personálně a organizačně podporovat vzájemné propojování (vyvěsit výzvu na nástěnku opravdu nestačí.) Zaměstnanec si pak sám musí říct, že se zapojí a investuje svou ochotu a čas. Někteří zaměstnanci se s chutí zapojují opakovaně, ale jiným to zkrátka nic neříká a v takovém případě určitě nemá smysl je do něčeho tlačit.

Zaměstnanci často spatřují výhodu v tom, že mají možnost podívat se do prostředí, kam se normálně nedostanou, dozví se nové informace a zapojí se do dění ve svém okolí. Proto se snažíme o jejich zapojování v regionech, kde žijí, protože tím si k dobrovolnictví vytvářejí úplně jiný vztah. Když pak projeví zájem o další pomoc, přirozeně se stávají součástí místní komunity.

Ve Skupině ČEZ máme radost hlavně z toho, že kromě samostatně občansky aktivních zaměstnanců můžeme zaujmout i ty zaměstnance, kteří by se k poznání např. hospice či nadšenců pro obnovu tradic vůbec nedostali. Pokud vnímají den v neziskovce jako vzájemné obohacení a osloví je téma, kterému se lidé v organizaci věnují, mohou se sami zajímat, více se ptát a dál pomáhat po svém. Kvalitní podmínky pro firemní dobrovolnictví jsou klíčové při přechodu k „pravému dobrovolnictví“.

Dušan Hanzal, specialista radiačních rizik elektrárny Temelín, společně s dalšími čtyřmi kolegy pomáhal v Jeslovém a azylovém zařízení v Českých Budějovicích. Foto: Skupina ČEZ 

Naslouchat, spolupracovat a rozvíjet

Firemní dobrovolnictví může mít řadu podob. Důležité je rozvíjet ho směrem k dalším typům a hlubší formě spolupráce s neziskovkami, věnovat se odbornému dobrovolnictví. Naši zaměstnanci se například ve volném čase opakovaně účastní sportovních akcí s handicapovanými a nejrůznějších charitativních turnajů – dlouhodobě například pro Sue Ryder.

Jedna z cest rozvoje, na kterou jsme se také zaměřili, je příprava workshopů pro mimořádné události. Téma přirozeně souvisí s bezpečností, na kterou klade naše firma velký důraz. Během workshopů se dobrovolníci učí správné reakci a pomoci při krizových událostech a neštěstích. Kromě předání odborných informací se především snažíme, aby dobrovolníci správně zastali svou roli v mimořádné situaci a respektovali ji.

Angažovanost není všechno. Každá firma by se měla v rámci společenské odpovědnosti zamyslet nad tím, čím by vůbec mohla pomoci a kdy je to žádoucí. Firemní dobrovolnictví opravdu nemusí být jen o hrabání listí a natírání laviček – je potřeba mít invenci a hledat nové cesty. Jsem ráda, že ve Skupině ČEZ se více rozjíždí i odborná dobrovolnická pomoc.

Finanční či nefinanční podpora?

Věříme, že dobrovolnictví si zaslouží úctu. Z osobní zkušenosti vím, že někomu pomoci je dar, z jehož darování má často větší radost dárce – dobrovolník než obdarovaný. Jde i o to zažít radost ve chvíli, kdy uděláme něco smysluplného pro druhé. I dobrovolnictví, pokud je myšleno vážně, je ve firmách projektem spojeným s jistými finančními i personálními náklady. Jde fakticky o užitečnou podobu firemního dárcovství.

Tyto snahy přispívají například i k šíření dobrého jména firmy. Zaměstnanci, kteří ve spojitosti s dobrovolnictvím zažili něco hezkého, si to s sebou nesou dlouhou dobu. Takový člověk bude vždy dobrovolnictví sám obhajovat a předávat impulsy dalším k následování. A určitě bude hrdý na to, že je dobrovolníkem.

Autor článku

Michaela Chaloupková

Členka představenstva ČEZ, a. s. a CSR Leader Skupiny ČEZ

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.