Navazujeme na článek z přelomu dubna a května, kde jsme přinesli zprávy o vývoji individuálního dárcovství zkraje nouzového stavu. Nouzový stav je nyní za námi. Jak to vypadá s dárcovstvím? Stále stoupá, ale opatrně.

Díky otevřenému přístupu Darujme.cz jsme zhodnotili celé tři měsíce, ve kterých platil v ČR nouzový stav. Máme pro vás tedy detailní přehled o vývoji online darování v měsících březen, duben a květen a jejich srovnání se stejným obdobím v minulém roce.

Připomínáme, že na Darujme.cz samozřejmě neprobíhá veškeré darování. Jedná se ale o největší agregátor online darů v ČR a to už dává trochu odvahy nacházet v jejich datech o darování možné trendy. Je však dobré číst je s vědomím, že jde pouze o segment online darování.

Co jsme sledovali

Dodrželi jsme metodiku z předchozího článku, který měl k dispozici pouze březnová data, a doplnili je o duben a květen. Opět porovnáváme roky 2019 a 2020. Připomínáme, že nouzový stav byl v ČR vyhlášen 12. března a byl prodlužován až do poloviny května s tím, že různá restriktivní opatření se pozvolna uvolňují i v těchto a následujících měsících. Podle čerstvého výzkumu CVVM je ale patrné, že s koncem nouzového stavu období nejistoty nekončí. Kupříkladu tři čtvrtiny lidí se v kontextu šíření onemocnění COVID-19 (dále jen COVID, pozn. red.)  bojí o zdraví svých blízkých, stejný počet se obává zhoršení ekonomické situace a dokonce čtvrtina se obává zhroucení zásobování nebo nedostatečné kapacity nemocnic.

 

Do statistik jsme opět započetli pouze ty dary, které byly zadány v předmětném období (tedy v dubnu a květnu 2020, pozn. red.) a reflektují tak aktuální ochotu lidí darovat. V údajích proto chybí dary, které do Darujme.cz přišly v aktuálním období, ale byly iniciované v minulosti. Typicky jde o pravidelné dary (rekurentní platba z karty nebo trvalé příkazy) z minulých období, nebo bankovní převody, které byly zadány v předchozích měsících, ale převod prostředků reálně proběhly až v předmětném období. 

 

Dary iniciované v minulosti jsme do statistik za duben a květen 2020 cíleně nezahrnuli. Jen za březen 2020 jsme proto nezapočítali dary ve výši 4 miliony korun a ano, většina z této částky jsou pravidelné platby od dárců, které je zavedli v minulosti a darují dodnes.

Dárcovství stále stoupá, ale opatrně!

Je patrné, že meziročně dárcovství stouplo, a to i bez COVID kampaní. Konkrétně z 18 milionů v roce 2019 na 26 milionů v roce 2020. Pokud k tomu v roce 2020 připočteme i dosavadních 15 milionů z COVID kampaní, pak jsme na více jak dvojnásobném růstu.

 

Proč tedy v titulku vyzýváme k opatrnosti? Graf níže rozkrývá dynamiku darování po týdnech:

 

Z grafu je patrné, že před vyhlášením nouzového stavu se na Darujme.cz zaváděly týdně dary v hodnotě cca 2,8 milionů korun (10. a 11. týden). Poté objem darů poklesl průměrně na 1,6 až 2 miliony týdně. Zpočátku to bylo přirozeně tím, že přibyly COVID výzvy. Zajímavé ovšem je, že COVID výzvy již na přelomu dubna a května začaly ztrácet dech – běžné výzvy ale zůstaly na průměru 1,6 až 2 miliony týdně. Na základě dosavadních dat ještě nelze zhodnotit, jestli jde o trend. Situace může být (a pravděpodobně bude) ovlivněna i tím, že několik let po sobě lze právě v květnu sledovat mírný pokles darování. Dále se této situaci věnujeme na závěr článku. 

Darování dle typů organizací

Růst darování a podíl COVID kampaní na celkových číslech znázorňují dva grafy níže. U některých segmentů se potvrdil náznak vývoje v předchozím článku k březnovým datům. 

Zajímavá zjištění k typům organizací:

  • Oblast Životní prostředí a práva zvířat již v březnu vykazovala meziroční stagnaci. Což bylo pochopitelné, protože mnoho takových organizací mělo v plánu spustit fundraisingovou kampaň v polovině března. Což jim překazilo vyhlášení nouzového stavu. Většinou tak rozhodly o odložení kampaní. Ani po 3 měsících se ale nepodařilo tento stav zvrátit a jde tak o jediný ze dvou segmentů, které vykazují stagnaci, nebo pokles.
  • Segment Advocacy a prosazování společenských změn zaznamenal v březnu-květnu značný pokles – a to z 4,3 milionů v roce 2019 na 2,3 milionů v roce 2020.
  • Segment Zdravotní služby je v roce 2020 z pochopitelných důvodů premiantem. Stojí za povšimnutí, že bez COVID výzev by ale prvenství zdaleka nedosáhl. V případě “běžných darů”, zaznamenal dokonce meziroční pokles (z 4,6 milionů v roce 2019 na 3,2 milionů v roce 2020). Při detailnějším pohledu na týdenní čísla pak vidíme, že podpora segmentu zdravotní služby” začíná klesat. Nejen na COVID kampaních, ale i v běžných kampaních a výzvách.
  • V Darujme.cz kategorie Humanitární pomoc, Sociální služby a Zdravotní služby dlouhodobě táhnou velké organizace, které realizují profesionální individuální fundraising. Např. Člověk v tísni, Lékaři bez hranic, Armáda spásy, Charita Česká republika atd. Kategorie jako Kultura a Děti a mládež jsou ale neméně zajímavé. Všímáme si zde vynikajícího meziročního nárůstu v darování a není bez zajímavosti, že ne vždy tomu tak bylo díky velkým a zaběhlým organizacím.  

Typy dárcovských kampaní

Na začátku nouzového stavu se objevovaly hlavně COVID kampaně, ve kterých se sbíraly prostředky přímo na boj s šířením onemocnění. Záhy se ale objevil další typ COVID kampaní. A to od organizací, na které měl nouzový stav silně negativní ekonomický dopad. Ještě v březnových datech stál tento typ kampaní v pozadí a očekávali jsme, že přijde spíše později. To se ovšem nestalo. Poměr kampaní “přímo na boj s COVID” a těch “na boj s ekonomickými dopady COVID na organizaci” totiž zůstal stejný. 

 

 

Ba co víc: konkrétně kampaně, ve kterých organizace vyzývají k vlastní záchraně (či alespoň ke zmírnění ekonomického dopadu) se objevují čím dál tím méně. Což je ve zjevném rozporu s tím, že situace prokazatelně má na dobročinné organizace negativní ekonomický dopad. Můžeme se jen domnívat, jestli je tento současný pokles “tichem před bouří”, nebo jen ukazuje, že tyto organizace nedokáží vynaložit kapacity na online fundraisingové kampaně k zapojení svých příznivců.

Suma sumárum

Na závěr pár čísel, podle kterých se každý správný fundraiser a fundraiserka orientují. Na rozdíl od března se objevilo několik velkých darů. I tak ale mediány zůstaly stejné a vykazují, že Darujme.cz je dlouhodobě nástrojem pro drobné dárce. Právě u mediánu je zajímavé, že se drží na částce 500 Kč, i když objem darů se meziročně téměř zdvojnásobil. Není tak pochyb, že průměrná částka, kterou lidé chtějí darovat, se i přes nouzový stav drží na stejné úrovni, maximálně velmi mírně stoupá.

Četnost darů - srovnání 2019 a 2020

Jak to tedy s darováním bude?

Ubývá výzev na COVID témata a s tím i související dary. Pokud se podíváme pouze na data za běžné kampaně (tzn. bez COVID tématu), tak meziročně dary rostou. Jak ale ukazuje graf níže, je na místě obezřetnost. 

 

Dary na běžné kampaně totiž meziročně zdaleka nerostou tolik jako v březnu. Dubnový pokles je pochopitelný s ohledem na souběžně běžící COVID kampaně, v květnu už bychom ale mohli očekávat lepší výsledek. Jde o náznak mírného poklesu individuálního dárcovství? . Při pohledu na současná data můžeme s jistotou říci, že květen býval “slabší” i v předchozích letech. Zároveň se v květnu tohoto roku kromě velkých organizací s úspěšným fundraisingem dobře prosadilo i několik menších organizací (např. Kolínský klášterCafé AdAstra nebo třeba Police Symphony Orchestra). Jejich úspěch by naopak mohl být náznakem toho, že štědrost českých dárců má další potenciál i bez podnětů, jako jsou COVID výzvy.

 

Obezřetnost je ovšem zcela jistě na místě. “Obezřetností” ale ve fundraisingu v žádném případě nemyslíme to, že máme mít obavy a raději fundraisingové aktivity tlumit. Naopak: nyní je nejdůležitější doba na udržování blízkého kontaktu s lidmi, kteří jsou kolem vás. To oni vás pomohou provést ekonomickou krizí, která nás pravděpodobně čeká. A až to celé spolu přečkáte, zůstane vám skvělá skupina dárců, se kterými budete mít příležitost slavit úspěchy vaší organizace. Společně.

2018-05-medailonek.png

Autor článku

Jan Gregor

Koalice Za snadné dárcovství

Honza se v týmu Nadace Neziskovky.cz stará o finanční řízení a organizační rozvoj. Mimo to pracuje jako ředitel koalice Za snadné dárcovství – její priority jsou ve sdílení fundraisingových zkušeností mezi členskými organizacemi, networkingu a vedení komunikační kampaně Závěť pomáhá. V minulosti působil jako programový ředitel Nadace Via. Od roku 2006 se věnoval rozvoji individuálního fundraisingu v Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic. Individuální fundraising je i téma, které Honza rád konzultuje - obzvlášť ho baví hledat způsoby, jak utužovat vztahy s dárci.

Další články autora (4)

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.