Blíží se Mezinárodní den závětí – tradičně stanovený na 13. září. V Česku ho pošesté připomene iniciativa Závěť pomáhá. Stojí za ní koalice Za snadné dárcovství, která se tématu závětí a darování ze závětí dlouhodobě a uceleně věnuje. Proč by tento způsob fundraisingu měl neziskové organizace zajímat? Jde totiž o trend, který je již delší dobu na vzestupu. Platí to pro zahraničí, ale i Česko. Potvrzuje to také nejčerstvější průzkum fondu UNICEF provedený ve spolupráci s agenturou STEM/MARK.

Detailními daty našlapaná britská ročenka

Ve Velké Británii je závěť veřejně přístupným dokumentem. Díky tomu můžeme o britských dárcích získat detailní a velmi zajímavá data, která o dárcích z jiných zemí včetně Česka nemáme. Mezi britské subjekty, které se závěťmi soustavně pracují, patří firma Smee & Ford. Před dvěma měsíci vydali novou ročenku věnovanou speciálně darování ze závěti. Samozřejmě lze namítnout, že filantropie ve Velké Británii je kulturně mnohem více zakořeněná, než v oblasti střední a východní Evropy. Přesto lze v ročence najít dlouhou řadu zajímavých dat. Pojďme se na ně podívat.

Pokud hovoříme o zemi s tak dlouhou filantropickou tradicí, pak by bylo logické očekávat, že darování už nemůže nikam růst a že pravděpodobně bude stagnovat někde na vysokých, možná pro nás nedosažitelných, příčkách. Opak je pravdou. Dokonce i ve Velké Británii je darování ze závěti stále na vzestupu a roste soustavně už od roku 2012. Tehdy byl roční objem závěťových darů ve výši 2 miliard liber, v roce 2017 pak 2,5 miliardy liber a v posledním uzavřeném roce 2018 dokonce 3,4 miliardy liber. (Jde o částku ve výši přibližně 96 miliard českých korun. Pro představu se letos v Česku podobná částka plánuje investovat do dopravních staveb – silnic, dálnic, železnic včetně cyklostezek. – pozn. red.).

Červnová ročenka firmy Smee & Ford/ Zdroj: SmeeandFord.com

Začátkem roku 2019 hostila česká koalice Za snadné dárcovství v Praze každoroční konferenci LEGAVISION. Odborníci z celosvětové sítě nezávislých iniciativ na ní zviditelňovali možnost darování ze závěti. Také oni evidovali v západoevropských státech (Rakousku, Belgii, Nizozemí aj.) nárůst počtu závětí.

Kromě dat ročenka popisuje léty ověřené tipy a rady týkající se darování ze závěti. V mnoha ohledech jsou inspirativní a přenositelné i na náš region. Dočtete se například, jak zapojit do tématu zbytek organizace (a že je to nezbytné!), proč mít speciální závěťovou sekci na webových stránkách nebo proč se nebát mluvit o tématu závěti se svými současnými dárci. 


TIP: Přečtěte si další užitečné rady o darování ze závěti od Nizozemce jménem Theo Hesen z letošní konference LEGAVISON.


Závěť v Česku sepíše pětkrát méně lidí než v Rakousku

Jaká je tedy situace u nás? V Česku není závěť veřejným dokumentem. Je to jeden z klíčových důvodů, proč se u nás potýkáme s nedostatkem přesných dat. Vycházet ale můžeme z několika průzkumů, které realizovala koalice Za snadné dárcovství i její členové za dobu konání iniciativy Závěť pomáhá.

V současné době je nejaktuálnější průzkum fondu UNICEF ve spolupráci s agenturou STEM/MARK. Rakouská a česká pobočka agentury porovnala přístup lidí obou zemí k tématu darování ze závěti a uveřejnila detailní výsledky. Poměrně dobře popisují známý česká fenomén: Primárním problémem pro darování ze závěti není ochota, či neochota lidí darovat. Problémem je fakt, že lidé závěti vůbec nesepisují. Zatímco v Rakousku 35 procent respondentů starších 50 let deklarovalo, že má sepsanou závěť, v Česku se tak vyjádřilo pouze 7 procent lidí. Ředitel agentury STEM/MARK Jan Tuček k tomu říká:

Z různých výzkumů STEM/MARK vyplývá, že v Česku ještě neumíme s umíráním, smrtí a vlastně ani s vypořádáním svých věcí zacházet. I zde data ukazují, že u nás píše závěti výrazně méně lidí než v západní Evropě – možná je to dáno tím, že dnešní padesátníci, šedesátníci vyrůstali v totalitní společnosti, kde se o majetku nemluvilo. Ke standardizaci chování dochází pomalu – a to se projevuje i v úvahách či ochotě část majetku zanechat na nějaký bohulibý účel.

Tento trend se u nás postupně zlepšuje. Obzvláště od roku 2014, kdy vstoupil v platnost Nový občanský zákoník upravující také závěti, stoupá počet jejich sepsání. Z dat Notářské komory vyplývá, že v roce 2015 bylo u notáře sepsáno přes 17 000 závětí. Počet každoročně rostl a v roce 2018 to již bylo přes 20 000 závětí.

Pojďme ale na další zajímavý údaj z průzkumu: Kolik procent lidí hodlá sepsat závěť, ale také v ní navíc plánuje pamatovat na svou oblíbenou neziskovou organizaci? Podle průzkumu jde v Česku o dvě procenta respondentů. V Rakousku pak o jedenáct procent respondentů. Kolik lidí tak nakonec opravdu učiní, nelze ale ani v jedné zemi zjistit. Ve Velké Británii, kde data máme, jde o šest procent lidí. Česká dvě procenta nezní vůbec špatně, i pokud připustíme, že někteří z respondentů tak nakonec patrně neučiní.

O darování ze závěti mluvte otevřeně

Nyní pravděpodobně přemýšlíte, jak s darováním ze závěti začít ve vaší neziskové organizaci. Může to vypadat velmi složitě: citlivé téma, dlouhodobé úsilí, nejistota výsledků. Nebude tohle všechno od neziskové organizace vyžadovat náročnou a sofistikovanou práci? V praxi tomu tak nemusí být.

Závěťová kampaň ve Finsku / Zdroj: Vala.fi

Nejprve přijměte skutečnost, že k tématu darování ze závěti je v Česku nedostatek dat a velké množství neznámých. Smiřte se i s tím, že se o plánu nějakého člověka darovat neziskové organizaci nemusíte až do okamžiku jeho smrti vůbec dozvědět. Tyto dvě věci nemůžete příliš ovlivnit, takže se jimi netrapte. Následně se zaměřte na svou komunikaci. Tu ovlivnit totiž můžete! Učiňte téma darování ze závěti přítomným ve svých komunikačních kanálech organizace. Sdělujte zajímavé příběhy, ve kterých popíšete dárcům, proč a jak vaše organizace pomáhá. Pokud takové příběhy nemáte, pak mluvte o tom, že pamatovat na dobročinnost je možné a smysluplné. Popište hned, jak konkrétně na to. Máte už na webových stránkách informaci, co má člověk udělat, pokud vás chce do závěti zahrnout? Koho konkrétního má ve vaší organizaci případně kontaktovat? Jde o málo náročné, ale přesto často velmi důležité maličkosti. Tak směle do toho. Začít můžete hned teď.


TIP: Koalice Za snadné dárcovství každý rok ve dnech od 13. září do 12. října pořádá Měsíc dobročinné závěti. Každý, kdo v tomto měsíci sepíše závěť a alespoň z části v ní pamatuje na dobročinnost, dostane proplacený notářský poplatek. Je to nenásilná příležitost pro neziskovky, jak komunikovat mezi svými příznivci téma darování ze závěti


2018-05-medailonek.png

Autor článku

Jan Gregor

Koalice Za snadné dárcovství

Honza se v týmu Nadace Neziskovky.cz stará o finanční řízení a organizační rozvoj. Mimo to pracuje jako ředitel koalice Za snadné dárcovství – její priority jsou ve sdílení fundraisingových zkušeností mezi členskými organizacemi, networkingu a vedení komunikační kampaně Závěť pomáhá. V minulosti působil jako programový ředitel Nadace Via. Od roku 2006 se věnoval rozvoji individuálního fundraisingu v Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic. Individuální fundraising je i téma, které Honza rád konzultuje - obzvlášť ho baví hledat způsoby, jak utužovat vztahy s dárci.

Další články autora (4)

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.