Téměř polovina dotázaných organizací pociťuje finanční tíseň nebo bojuje s neschopností vyplácet mzdy svým zaměstnancům. Přes 80 % organizací se obává reakce dárců a veřejné správy na to, že zřejmě nebudou schopny plnit své závazky a dál poskytovat služby svým klientům. Významná část pečovatelských organizací své služby musela výrazně omezit - nejvíce postiženy jsou paliativní, hospicové a zdravotnické služby. Vyplývá to z dotazníku, který vyplnilo 346 organizací mezi 27. 3. a 8. 4. tohoto roku. 

Z dotazníku, který se volně šířil napříč občanskou společností, také vyplynulo, že přes 20 % organizací v krizovém čase zásadně uvolnilo své kapacity na pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel. Ačkoliv se 97 % organizací obává dopadu krize na své každodenní aktivity, většina z nich mobilizovala své síly a udělala pro své okolí maximum. Přesto necítí dostatečně partnerský a férový přístup ze strany státu. 

Průzkum, kromě přímých dopadů pandemie na každodenní chod organizací, reflektuje také největší problémy a urgentní potřeby pro překlenutí krizového období, i výhled na příštích 6 měsíců a návrh opatření, která by podle jejich názoru měla přijmout veřejná správa, aby jejich další existenci podpořila.

Je třeba zdůraznit, že základem průzkumu jsou výstupy z dotazníku Nadace OSF, který se volně šířil mezi organizacemi. 346 organizací, které dotazník vyplnily, proto nepředstavují reprezentativní vzorek občanské společnosti.

Jak se dá organizacím pomoci?

Nehledě na velikost nebo oblast působení 77 % dotázaných organizací uvedlo, že podobně jako v případě státu mohou firmy a soukromí dárci podpořit neziskový sektor zvýšením finanční podpory. Organizace vítají také materiální pomoc, větší flexibilitu v poskytování pravidel grantů i odběr jejich služeb a produktů sociálních podniků.

S detailními výsledky průzkumu se můžete seznámit v dokumentu "Dopady pandemie COVID-19 na neziskové organizace".


Za redakci Světa neziskovek: Karolína Kratochvílová

Zdroj: Nadace OSF

Autor článku

Redakce Světa neziskovek

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.