Obchodní podmínky

Vaše přihlášení na vzdělávací akci se stává závazným v momentě odeslání přihlášky.

Svoji účast na vzdělávací akci můžete zrušit zasláním e-mailu koordinátorce otevřených kurzů, Mileně Jeřábkové, na e-mail milena.jerabkova@svetneziskovek.cz. Potvrzení přijetí e-mailu vám bude zasláno co nejdříve.

Odhlášení z vzdělávací akce bez poplatku lze provést nejpozději 14 kalendářních dnů před konáním objednané vzdělávací akce.

Zrušíte-li svou účast na vzdělávací akci později než 14 kalendářních dnů před jeho konáním, bude vám účtováno 50 % z ceny vzdělávací akce jakožto odstupné. Zrušíte-li svou účast na vzdělávací akci později než 7 kalendářních dnů před jeho konáním, případně se vzdělávací akce vůbec nezúčastníte, bude vám účtován účastnický poplatek v plné výši. 

V případě vzdělávací akce, která bude probíhat online a na kterou se přihlásíte později než 14 kalendářních dnů před jejím konáním, nelze od uzavřené smlouvy odstoupit. 

Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete vzdělávací akce zúčastnit, máte možnost poslat za sebe náhradníka či náhradnici.

Z účasti na vzdělávací akci je možné se omluvit v případě doložení potvrzení o pracovní neschopnosti. V tomto případě bude vrácen účastnický poplatek v plné výši. O případné neúčasti je nutné informovat koordinátorku vzdělávání co nejdříve.

Součástí poplatku za vzdělávací akci jsou studijní materiály a malé občerstvení. Případné ubytování a stravování si účastníci a účastnice zabezpečují i hradí sami.

Svět neziskovek, z. ú. si vyhrazuje právo na změnu lektora či lektorky, data a místa konání nebo úplné zrušení vzdělávací akce z organizačních důvodů. O takových změnách budou všichni přihlášení informováni obvyklými kanály bez prodlení. V případě změny termínu konání vzdělávací akce účastník či účastnice dostane možnost zúčastnit se vzdělávací akce v náhradním termínu, nebo bude vrácena platba za vzdělávací akci v plné výši.

Platební podmínky

Účastnický poplatek uhraďte, prosím, online platební kartou, nebo bankovním převodem.

Při platbě kartou online bude automaticky vystaven daňový doklad a zaslán na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby. Pokud platba kartou online neproběhne v pořádku, bude vystavena zálohová faktura a zaslána na uvedený e-mail.

Při platbě bankovním převodem vám ihned po odeslání objednávky zašleme zálohovou fakturu na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby. Zálohovou fakturu je nutné uhradit do 3 pracovních dní. Pokud zálohová faktura nebude uhrazena do data její splatnosti, zašleme vám upomínku. Pokud ani poté do 3 pracovních dnů nebude zálohová faktura uhrazena, vaše přihláška bude zrušena a místo na vzdělávací akci se uvolní pro další zájemce.

Reklamační podmínky

Máte právo podat reklamaci či stížnost na: způsob výuky lektora či lektorky, obsah vzdělávací akce nebo organizaci vzdělávací akce.

Reklamaci či stížnost je třeba podat do 3 pracovních dnů od skončení vzdělávací akce, a to e-mailem koordinátorce otevřených kurzů na adresu milena.jerabkova@svetneziskovek.cz.

Reklamace či stížnost musí obsahovat: jméno a příjmení účastníka či účastnice, název vzdělávací akce a popis předmětu reklamace či stížnosti, jinak k ní nebude přihlíženo.

Reklamace či stížnost bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Kompetentní osoba prověří předmět reklamace či stížnosti a pokud uzná reklamaci či stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2022.

Svět neziskovek, z. ú.

  • se sídlem Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha 7
  • IČ: 140 23 016
  • DIČ: CZ14023016
  • U 1009 vedená u Městského soudu v Praze

Otevřené kurzy

Máte dotaz? Neváhejte se mi ozvat.

Milena Jeřábková
Otevřené kurzy & konzultace
+420 730 517 966
Hnutí DUHA
Rekonstrukce státu
Greenpeace
Svět neziskovek
Saplinq o.z.
Asociace společenské odpovědnosti
Redakce Světa neziskovek
Nadace rodiny Vlčkových
Účetnictví pro neziskovky
Ředitelka a zakladatelka Centra LOCIKA

Děkujeme partnerům Světa neziskovek

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace