Inspirujeme
ke změně

Správní rada jako klíčový nástroj rozvoje neziskovky

Libor Marek 27. 6. 2017 Lidé 7 minut

V minulém článku jsme vám ukázali 12 rolí, které musí hrát správní rada pro neziskovku. Jak dál můžete zkvalitnit spolupráci mezi týmem a správní radou? Zjistěte, jak její členy využít na maximum, nebo proč se vyplatí poskládat správní radu ze stakeholderů – své o tom ví třeba Filip Maleňák, autor populární aplikace Záchranka.

V minulém článku jsme vám ukázali 12 rolí, které musí hrát správní rada pro neziskovku. Jak dál můžete zkvalitnit spolupráci mezi týmem a správní radou? Zjistěte, jak její členy využít na maximum, nebo proč se vyplatí poskládat správní radu ze stakeholderů – své o tom ví třeba Filip Maleňák, autor populární aplikace Záchranka.

Než se pustíte do čtení, všech 12 rolí správní rady si připomeňte.

 Když chcete mít kontrolu nad jednáním lidí a subjektů, které se vaší činnosti bezprostředně dotýkají, pevně si je k sobě přichyťte. Foto: PixaBay

Jak si naklonit stakeholdery na svou stranu? Zapojte je!

Proč by měla správní rada do svých procesů zapojovat také stakeholdery? Správní rada, tedy orgán s odpovědností za vytváření a následné naplňování strategie organizace, musí jako jednu ze zásadních aktivit pro tvorbu kvalitní strategie provést analýzu prostředí, ve kterém působí. A to včetně všech stakeholderů - tedy všech jedinců, skupin či jiných organizací přímo propojených s cíli a vizí organizace.

Jak stakeholdery v rámci organizace zapojit?

 • Externí stakeholdery přizvěte ke skupinovým nebo individuálním diskuzím, konzultujte s nimi strategické dokumenty i rozvojové projekty organizace a odborná témata.
 • Vašimi interními stakeholdery jsou (i potenciální!) členové správní nebo dozorčí rady a dalších orgánů organizace, nezapomínejte na ně.
 • Všechny ostatní, kteří existenci organizace mohou nějak ovlivnit, zapojte třeba pomocí offline i online průzkumů, telefonického dotazování a dalšími způsoby - dnešní technologie jich nabízí požehnaně.

A proč byste to měli udělat?

 • Získáte pohled z vnějšku na činnost a roli organizace,
 • budujete užší vztahy s pro vás klíčovými osobami,
 • zahrnete do vaší problematiky všechny aspekty, včetně dotčených subjektů,
 • získáte větší expertizu v rámci vedení, financování, nebo samotné činnosti organizace,
 • posilujete kvalitu své práce a její následný dopad,
 • posilujete pozici a jméno organizace u jedné z cílových skupin.

Staholdeři součástí správní rady v praxi

S budováním správní rady „na zelené louce“ má zkušenosti Filip Maleňák, který nic neponechal náhodě a klíčové osoby a subjekty zapojil už do vývoje jeho aplikace Záchranka:

„Správní radu jsme zpočátku vnímali pouze jako kontrolní orgán neziskovky, postupem času jsme ale přišli na to, jak extrémně důležitá součást organizace to je. Když jsme přemýšleli o tom, koho do správní rady zapojit, dali jsme si dohromady dva základní předpoklady a těm stanovili vysokou prioritu: chtěli jsme mít správní radu maximálně transparentní a silně odborně zastoupenou. Důraz na transparentnost a kvalitu co do odbornosti plynul taky přirozeně z toho, že jsme neziskovka ve zdravotnictví.

Filip Maleňák zdůraznil roli správní rady pro rozvoj jeho Záchranky už 12. dubna na NGO Marketu 2017. Foto: Nadace Neziskovky.cz

Ve správní radě proto dnes máme vysoké kapacity z oboru záchranných služeb ČR. Jsou to hlavní lékaři záchranných služeb - tedy ti, kteří o záchrance vědí vše. Zároveň jsou to lidé, kteří již projekt tak jako tak podporovali od samého začátku, proto nebylo nutné nějak násilně je motivovat. Všem z nich záleželo na tom, aby Záchranka bezpečně a spolehlivě fungovala. Pro nás a rozvoj celého projektu z toho plyne spousta výhod – členové správní rady jsou bez výjimky součástí týmu. Aktivně s nimi konzultujeme každou novou myšlenku a oni s námi řeší další odborné směřování systému a celého projektu.

Pokud pracujete na něčem podobného charakteru, odborná podpora a záštita těchto kapacit je klíčová. Svým postavením ve správní radě celému projektu dodávají odbornost a posilují váhu myšlenky, která za aplikací Záchranka stojí. Tedy snahu maximálně zefektivnit proces poskytnutí zdravotní péče těm, kteří to potřebují. Pro ostatní je to také signálem, že se s tím ztotožňují. A to je pro budování důvěry veřejnosti k aplikaci hrozně důležité.“

Aktivně členy správní rady rozvíjejte, pracujte s jejich cíli a kompetencemi

Jedním z hlavních kamenů úrazu při správě a řízení neziskových organizací bývá nedostatečné rozdělení a vymezení kompetencí orgánů (správní, dozorčí) a managementu organizace. Pro kvalitní řízení správní i dozorčí rady je důležité vypracovat alespoň základní kompetenční model jednotlivých pozic, jejich rolí v rámci orgánu a také vztahů k dalším osobám - zejména k řediteli organizace a zaměstnancům.

Na které oblasti je vhodné se zaměřit?

 • Šedé zóny - oblasti, kde dochází k překrývání kompetencí jednotlivých úrovní správy a řízení, které by mohly mít negativní vliv na fungování a obraz organizace. Tedy: kdo a o čem rozhoduje, procesy schvalování rozhodnutí, řízení a kontrola financí, reprezentace organizace, apod.
 • Nastavování a vyhodnocování ročních cílů správní rady - důležitý aspekt pro kvalitní práci a rozvoj samotného hlavního řídícího orgánu. Cíle by měly být určeny v souladu s naplňováním strategie a kompetencemi a plánování činností jednotlivých členů orgánu. Při nastavování cílů jednotlivých osob je důležité nezapomínat ani na osobní motivaci členů. Vhodné je pak nastavené cíle alespoň dvakrát ročně vyhodnocovat.
 • Hodnocení kompetencí ve správní radě - při stanovování ročního plánu a cílů by správní rada měla vždy provádět jednoduché hodnocení kompetencí dle modelu odpovídajícího potřebám organizace a její strategii. Případně by měla zvážit, které kompetence je potřeba doplnit novými členy. Práce s kompetenčním modelem by měla vždy být propojena i s délkou mandátu všech členů. To zejména z toho důvodu, aby mohla náhrada za danou pozici být připravena pro správní radu včas - pokud dojde k vypršení maximálního množství mandátů, případně pokud se některý z členů rozhodne dále nepokračovat ve správní radě.

Jak správní radu rozvíjet?

Ne vždy je nutné nedostatečné kompetence správní rady řešit hledáním nové osoby. Pokud se nedostatky týkají pouze okrajových témat organizace, nebo oblastí, které mohou být součástí vybraných pozic (např. risk management u pozice pokladníka), zaměřte se raději na budování vlastních kapacit jednotlivých osob, případně celé správní rady. Rozšiřujte jim obzory na workshopech, trénincích, konferencích, nebo je cíleně expertně vzdělávejte.

Organizace by měly v rámci svého trvalého rozvoje podporovat také rozvoj svých volených orgánů, aby ty mohly plnit odpovídajícím způsobem svou roli. Vidina rozvoje volených orgánů může být také jednou z vedlejších motivací pro působení v nich.

libor_sn.jpg

Autor článku

Libor Marek

Nadace Neziskovky.cz

Libor působí v dresu Nadace od ledna 2017, kde pomáhá s rozvojem nadačních programů a dalších neziskových organizací. Mimo Nadaci působí jako konzultant strategického řízení neziskových organizací, do dubna 2017 předsedal správní radě české pobočky Amnesty International. Velkou zálibu našel v technologiích, dobrovolnictví pro Tamjdem, ale i lidských právech, ve studiu genocid a zločinů proti lidskosti a sbírání publikací o nich. Máte otázku? Napište mu na marek@neziskovky.cz.

Další články autora (5)

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.