V pondělí 6. srpna ministryně financí Alena Schillerová (ANO) oznámila, že chce uspořit zhruba tři miliardy korun na dotacích pro organizace občanské společnosti. Týkat se to prý nemá organizací, které pracují s handicapovanými, sociálně slabými a seniory. Premiér Andrej Babiš zase nechce omezovat sport a kulturu. I tak se ale jedná o krok omezující rozvoj občanské společnosti.

Z prohlášení je patrná nekoncepčnost. Nejvíce dotací totiž směřuje do oblastí, kterým se mají škrty vyhnout. V roce 2016 putovalo cca 85 % z celkové částky udělované pro NNO do resortů ministryně práce a sociálních věcí a ministra školství. Ti se nechali slyšet, že jich se úspory zřejmě nedotknou. Bavíme se tedy pouze o 15 % ze všech dotací pro organizace občanského sektoru a pouze o oblastech, jako životní prostředí, kultura a další?

Pokud je nám známo, dosud neproběhly na toto téma mezi občanským sektorem a vládou žádné diskuze. Vláda má k podobným účelům zřízen svůj poradní orgán - Radu vlády pro nestátní neziskové organizace a přímo pro otázky financování pak jeden výbor této rady – konkrétně Výbor pro legislativu a financování. Předpokládáme tedy, že případné dotační škrty budou na uvedených fórech diskutovány.

Důležité je zdůraznit, jak přidělování dotací probíhá. Organizace občanské společnosti dotace “nedostávají”, ale účastní se v otevřených grantových soutěžích bez jistoty získání prostředků. Nikdo dopředu neví, jestli a v jaké výši dotaci získá - nedá se tedy říct, jaká konkrétní organizace by dotaci získat neměla. Úspory musí hledat každá organizace sama, stejně jako firmy a státní úřady a pracovat tak na zvyšování efektivity a realizovat tak úspory.

Pokud je způsob udělování grantů neefektivní, je nasnadě zamyslet se nad jiným způsobem financování občanské společnosti.

„Zbývá tedy pouze možnost zrušit grantové soutěže a poptávat služby formou zakázek. To je méně transparentní (o výsledcích nerozhoduje nezávislá komise ale konkrétní úředník) a zároveň nákladnější způsob (v zakázce nelze požadovat poskytnutí určitého procenta práce zdarma, jako je tomu v grantových soutěžích),” upozorňuje Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu.

„Vláda tímto přístupem dává státní správě zadání, aby nepoptávala služby u organizací občanské společnosti a přešla ke komerci. Tím ale omezuje rozhodování a vylučuje lepší a levnější řešení,“ dodává Tomáš Urban z Člověka v tísni.

„Nesmíme také zapomínat na nejdůležitější věc, a to, že každá demokratická vláda by měla podporovat aktivity neziskových organizací a občanských iniciativ, které v zájmu občanů státu usilují o zachování demokracie, omezování korupce, o svobodný přístup k informacím, dostupnost sociálních služeb či také ty, které produkují nezávislou kulturu. Neziskové organizace pracující v těchto oblastech zajišťují, aby pro všechny platila stejná pravidla a všichni lidé měli stejné příležitosti. U nás ale již nyní dostávají právě tyto organizace dotace minimální nebo žádné,“ říká Zdenka Almerová, finanční ředitelka Nadace OSF.

„Role občanského sektoru netkví jen v poskytování služeb. Brání hodnoty jako je solidarita, demokracie, tolerance a staví se tak proti rostoucímu populismu, nesnášenlivosti, xenofobii, násilí a apatii. Představuje pestrý proud, který obhajuje nejrůznější zájmy, které se nedají jednoduše kalkulovat,“ dodává Jan Piňos z Hnutí DUHA.

„Je legitimním právem vlády definovat politiku, vize a cíle a finanční zdroje použít jako podporu jejich dosažení. Není legitimní zpochybňovat cíle organizací občanské společnosti a používat své pochybnosti či nesouhlas s nimi k zpochybňování smysluplnosti jejich existence. Vláda má podle mne odpovědnost definovat priority. Její rozhodnutí nechť občané poměřují právě s veřejně deklarovanými závazky a cíli”, říká Matěj Lejsal z organizace Sue Ryder.

Přístup ministryně financí upozorňuje na jediné: vláda se místo podpory občanské společnosti snaží o její omezení. Je to signál k tomu se ještě více semknout, spolupracovat, finančně se osamostatnit a na takové prohlášení odpovídat tím, co nejlépe dokazuje, jak je občanský sektor důležitý – výsledky naší práce, kterou by stát, ani komerční sféra, zajistit nedovedly.

 

Tento komentář podporují neziskové organizace:

Nadace Neziskovky.cz

Nadace OSF

Člověk v tísni

Liga lidských práv

Hnutí Brontosaurus

Hnutí DUHA

Sue Ryder, z. ú.

Salesiánská asociace Dona Boska, z. s.

NESEHNUTÍ - Nezávislé sociálně ekologické hnutí

Post Bellum, o.p.s.

Mamma HELP, z. s.

České centrum fundraisingu, z.s.

Sdružení VIA

Nadace VIA

Přestupní stanice

Tamjdem, o.p.s.

ADRA o.p.s.

Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.

Linka bezpečí, z. s.

Nadace Partnerství

Zdravotní klaun, o.p.s.

Arnika

Asociace pro mezinárodní otázky

Světlo pro svět - Light for the World, z. s.

CARE Česká republika, z. s.

A dále tyto sítě a střechy neziskových organizací:

Koalice Za snadné dárcovství, z. s. 

Zelený kruh

Česká rada dětí a mládeže

Česká ženská lobby

Kontakt:

Nadace Neziskovky.cz

nadace@neziskovky.cz

 

Autor článku

Redakce Světa neziskovek

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.