Hlas proti násilí je koalice odborných organizací Acorus, Amnesty International, Česká ženská lobby, Konsent, proFem a Rosa. Nyní tato iniciativa vyzývá politiky k přijetí Úmluvy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy). Česko se zatím nepřidalo k 34 státům Rady Evropy, které již úmluvu ratifikovaly.

„V ČR stále chybí dostatek služeb pro pomoc obětem násilí. Například máme jen 90 bezpečných a specializovaných azylových míst pro oběti a ohrožené děti, a to jenom ve dvou městech – v Praze a Brně. A přitom by bylo potřeba až 1 000 míst, a to i v regionech,” zdůrazňuje Zdena Prokopová, statutární zástupkyně pomáhající organizace Rosa – centrum pro ženy a zároveň členka koalice Hlas proti násilí. 

Podle iniciativy Hlas proti násilí není v současném systému prostor pro potřeby obětí domácího násilí a znásilněných žen. Jitka Poláková, ředitelka organizace proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí a zástupkyně koalice říká: „V Česku zcela chybí centra pro oběti sexuálního násilí. Ideálně by mělo být alespoň jedno centrum v každém kraji, kde by se oběti znásilnění dostalo potřebné pomoci. V současnosti nemáme ani jedno.” Oběti pak často o své situaci nikomu neřeknou, což často vede k psychickým problémům. Proto iniciativa začala zveřejňovat příběhy žen, které násilí zažívají, a chce tak polomit mlčení, které kolem tohoto tématu panuje. 

Zdroj: Hlas proti násilí

Další informace najdete na  www.hlasprotinasili.cz, na  Facebooku nebo v kampani Hithit.

 

Zdroje: Zvedněme hlas proti násilí. Nová iniciativa žádá o pomoc. (Tisková zpráva), Hlas proti násilí, Facebook

Za redakci připravila: Barbora Stolínová, Kateřina Čížková

Autor článku

Redakce Světa neziskovek

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.