Přinášíme aktuální zprávy o tom, jak se v současné krizi vyvíjí darování. Po zveřejnění článku 7 tipů na úspěšný fundraising v nejistých dobách jsme si chtěli ověřit, jak přesně bude vypadat zvýšení fundraisingových aktivit v řeči čísel. Díky otevřenému přístupu Darujme.cz jsme měli k dispozici detailní data o darování v březnu letošního a minulého roku. Porovnali jsme tak, jak se darovalo v loňském “standardním” roce a jak v letošním, který je poznamenám nouzovým stavem. Po uzavření dubna data rozšíříme i o tento měsíc.

Na Darujme.cz samozřejmě neprobíhá veškeré darování. Jedná se ale o největší agregátor online darů v ČR a to už dává trochu odvahy nacházet v jejich datech o darování možné trendy. Je však dobré číst je s vědomím, že jde pouze o segment online darování.

Co jsme sledovali

Rozhodli jsme se porovnat březen let 2019 a 2020, v jehož průběhu byl vyhlášen nouzový stav (12. března 2020).

 

Abychom mohli co nejpřesněji popsat dopad nouzového stavu na dárcovské trendy, rozdělili jsme dary v roce 2020 na dvě hlavní kategorie:

  1. běžné dárcovské kampaně (s jakýmkoli jiným, než COVID tématem),
  2. dárcovské kampaně s COVID tématem.

V případě skupiny kampaní s COVID tématem jsme dále rozlišili kampaně zaměřené na přímou pomoc v boji s COVID a kampaně, které řeší dopad nouzového stavu na dobročinné organizace (kterým kvůli němu např. hrozí zánik, nebo jsou jinak vážně ohrožení).

 

Následně jsme kategorizovali kampaně do jednotlivých oblastí působení dobročinných organizací, abychom dokázali sledovat trendy i na úrovni jednotlivých kategorií (např. sociální služby, životní prostředí, kultura atd.)

 

Do statistik jsme započetli pouze ty dary, které byly zadány v předmětném období a reflektují tak aktuální ochotu lidí darovat. V údajích proto chybí dary, které do Darujme.cz přišly v aktuálním období, ale byly iniciované v minulosti. Typicky jde o pravidelné dary (rekurentní platba z karty nebo trvalé příkazy) z minulých období, nebo bankovní převody iniciované v předchozích měsících, ale obdržené až v předmětném období. Takové tedy započteny nejsou. Pro zajímavost: jen za březen 2020 jsme proto nezapočítali dary ve výši 4 miliony korun a ano, většina z této částky jsou pravidelné platby od dárců, které je zavedli v minulosti a darují dodnes.

Dárcovství stoupá!

Služba Darujme.cz dlouhodobě zaznamenává prudký nárůst online darování. Zatímco v roce 2017 nástrojem prošlo 52 milionů korun, tak v roce 2018 to již bylo 85 milionů a v roce 2019 dokonce 128 milionů. A jak to vypadá v březnu 2020 v porovnání s minulým rokem?

Z dat vyplývá více než dvojnásobný meziroční nárůst darování, a to dokonce i bez započtení COVID kampaní. Ty k nárůstu přidaly dalších 5,7 milionů korun. Pokud se na rok 2020 podíváme po týdnech, můžeme odhalit, jestli nástup COVID kampaní není na úkor běžných kampaní s jinými tématy:

V prvním týdnu nouzového stavu sledujeme útlum kampaní na ne-COVIDová témata, ale hned následující týden se situace začíná vracet k původním hodnotám.

Martina Hlavatá, Hnutí DUHA: “Nenastartovali jsme kampaň na Týdny pro les a divočinu - start měl být zrovna v začátku nouzového stavu a proto jsme ji pozastavili. Potřebovali jsme čas na plán nové fundraisingové kampaně a tu teď už máme připravenou a jdeme s ní ven. Jsme také napjatí, zda aktuální situace ovlivní počet pravidelných dárců, jestli darování nepřeruší. Zatím takové náznaky nemáme. Ale to budeme schopni vyhodnotit až v květnu.”

Vývoj darování podle typů dobročinné organizace

Růst lze sledovat u všech typů dobročinných organizací. S drobnou výjimkou segmentu “životní prostředí a práva zvířat”, kde došlo k mírnému poklesu.

Jiří Krupa, konzultant, OBRAZ – Obránci zvířat: “Pravidelní dárci neodcházejí, protože na jejich přání a odhodlání dostat hospodářská zvířata z klecí po celé ČR se kvůli viru nic nezměnilo. Legislativní kampaň spojenou s psaním politikům jsme ale museli dost překopat. S ničím velkým jsme během minulých týdnů nešli ven a to samozřejmě ovlivnilo množství jednorázových darů. Uvidíme co bude v následujících týdnech."

Markéta Voborníková Mašková, Frank Bold: “Fundraisujeme na online právní poradnu na témata kolem pandemie koronaviru. Darují drobní dárci, ale překvapuje nás, že se daří pracovat hlavně s velkými dárci. Očekávali jsme, že jejich ochotu darovat ovlivní ekonomický dopad nouzového stavu na jejich podnikání, ale zatím se to projevuje spíše méně a individuálně.”

Do jaké míry za růstem stojí COVIDová situace, naznačuje následující shrnutí. Zdravotní služby v COVID kampaních jednoznačně vedou. Velice zajímavou oblast ale představují i kulturní instituce. Nejen, že tato kategorie podává velký výkon v COVID výzvách, ale stává se i celkovým meziročním “březnovým skokanem roku” z loňských vybraných 110 000 Kč na letošních 1 430 000 Kč:

Martina Neradová, Amnesty International: “Zatím nevnímáme žádný negativní dopad na fundraising. Jsme však obezřetní: v následujících měsících se situace samozřejmě může změnit. Ale dárci nám neubývají a někteří stávající nám dokonce navyšují podporu. Budeme teď startovat novou kampaň. Nouzový stav má totiž samozřejmě dopad na lidská práva a my proto komunikujeme zvýšenou potřebu je hájit. Dárci to ví a možná právě proto se nám daří. Dárci jsou s námi.”

Není “COVID kampaň” jako “COVID kampaň”

Při analýze dat vyšlo najevo, že COVID výzvy se zásadně odlišují. Největší “tábory” jsou kampaně přímo pomáhající v boji s COVID (např. kampaně na nákup zdravotních pomůcek). Dále jde o kampaně řešící dopad nouzové situace na samotné dobročinné organizace. Jde často o samotnou záchranu před zánikem organizace, popř. alespoň zmírnění ekonomických dopadů. A v neposlední řadě tu máme okruh peer-to-peer výzev fyzických osob ve prospěch různých dobročinných organizací. Ty v průběhu března na COVID téma vybrali přes 230 000 Kč.


TIP: Jak na peer-to-peer výzvy? Osvěžte si principy, na kterých staví stále populárnější forma online fundraisingu. Čtěte článek Lukáše Hejny z Darujme.cz. 


Kampaně, které se zaměřují na řešení vážných ekonomických problémů vyplývajících z nouzového stavu, se týkají hlavně kulturních institucí. Z dat vyplývá, že ty se jako první z počátečního šoku vzpamatovaly a začaly s fundraisingovými aktivitami. Očekáváme, že v následujících měsících bude takových organizací přibývat i v dalších oblastech působení dobročinných organizací.

Suma sumárum

A na závěr pár základních informací k vybraným datům: V absolutních číslech je březen 2020 opravdu významný. V průběhu celého měsíce – tedy i před vyhlášením nouzového stavu 12. března 2020 – trojnásobně vzrostl počet jednorázových darů a počet nově zavedených pravidelných měsíčních darů vzrostl dvojnásobně.

Pokračuje několikaletý trend v postupném zvyšování průměrné darované částky, a to i přes to, že maximální hodnota daru se drží relativně střízlivě (v minulém roce 70 000 Kč, letos 50 000 Kč). Pozitivní trend průměrných hodnot dokazuje i medián, který není tolik zatížený extrémními hodnotami. Dary přes Darujme.cz jsou proto stále doménou drobného darování s občasnou výjimkou středních darů, než nástrojem pro major donors.

Jak to tedy s darováním bude?

Z březnových čísel Darujme.cz vyplývá, že darování stoupá i přes současnou krizovou situaci. Ačkoli s napětím očekáváme dubnové výsledky, tak již nyní můžeme říct, že nedochází k masivním přesunům dárcovských preferencí na jiná témata, než která podporovali doposud. Naopak se ukazuje, že se k darování uchylují noví lidé. Růst sledují i další nástroje na online darování, např. Donio.cz. Stoupá navíc nejen ochota lidí darovat, ale jasně přibývá i akčních jedinců, kteří se sami zapojují jako “fundraiseři” a zakládají vlastní peer-to-peer výzvy.

Jak s tím můžete naložit? Dlouhodobě platí - a aktuální nouzová situací na tom nic nemění - že je třeba udržovat vztahy se svými dárci, publikem, lidmi spojenými s vaší organizací. Svět nekončí. Vy tu stále jste. Ujistěte o tom své dárce. Jsou v tom s vámi.

2018-05-medailonek.png

Autor článku

Jan Gregor

Koalice Za snadné dárcovství

Honza se v týmu Nadace Neziskovky.cz stará o finanční řízení a organizační rozvoj. Mimo to pracuje jako ředitel koalice Za snadné dárcovství – její priority jsou ve sdílení fundraisingových zkušeností mezi členskými organizacemi, networkingu a vedení komunikační kampaně Závěť pomáhá. V minulosti působil jako programový ředitel Nadace Via. Od roku 2006 se věnoval rozvoji individuálního fundraisingu v Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic. Individuální fundraising je i téma, které Honza rád konzultuje - obzvlášť ho baví hledat způsoby, jak utužovat vztahy s dárci.

Další články autora (4)

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.